Silopi gençlik merkezi ve gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdrülüğümüze yürütülen voleybol kulübü adı altında kursumuz hafta sonları ve hafta içleri olacaktır.Kurslarda bize yardımcı olacak genç gönüllüler aranamkatdır.

Bu ilan için herhangi bir Bilmeniz Gereken madde yoktur.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
660 SAAT
Sport

Voleybol Kulübü

Activity Date: 2/1/2017 - 12/31/2017
Application Date: 1/12/2017 - 1/31/2017
Event Place: Şirnak / Silopi
Responsible: Necmettin Üce
0.0
0 Volunteer 14 Yaş Üstü
Be Volunteer
145 Event
0 Volunteer
0.0 Points