Herodot der ki; “İonialılar kentlerini, yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü altında ve en güzel iklimde kurulmuş kentler olarak nitelendirmişlerdir. Ne daha kuzeydeki bölgeler ne daha güneyde kalanlar ile bir tutulamaz. Hatta ne doğusu ne batısı kimisi soğuk ve ıslak kimisi sıcak ve kurak olur”. İşte bu eşsiz coğrafyada yaşayıp gelişen kültürlere ait bir grup eser, 1959 yılında zamanın Halkevinde koruma altına alınmış ve Aydın Müzesinin bugünkü çekirdeğini oluşturmuştur. Kurumumuz bu çalışma kapsamında görev alacak gönüllülere herhangi bir ücret ödememektedir. Müzemize gelen yerli ve yabancı turistlerin müzemizde daha fazla vakit geçirmeleri ve müzemizi daha iyi tanıyabilmeleri için genç mihmandarlarımızı bekliyoruz.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
160 SAAT
Culture & tourism

Müzede Rehberlik

Activity Date: 8/13/2020 - 9/15/2020
Application Date: 8/13/2020 - 9/15/2020
Event Place: Aydin / Efeler
Responsible: Abdulbari YILDIZ
0.0
4 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
1 Event
4 Volunteer
0.0 Points