Daskyleion 2020 yılı kazı, koruma ve onarım çalışmalarında mimari, seramik ve küçük buluntu çizimi, fotoğraflama, envanterleme, belgeleme, koruma ve onarım çalışmalarında aktif olarak görev alabilecek "Genç Gönüllüler" arıyoruz. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Restorasyon, Mimari, Mimari Restorasyon, Arkeometri, Fotogrametri ve Harita mühendisliği bölümlerinde lisans ve ya Lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı olmak ve daha önce bir arkeolojik kazıya katılmış olmak tercih nedenidir.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
45 SAAT
For last Application 1 Day
Culture & tourism

Daskyleion 2020 Yılı Kazı, Koruma Ve Onarım Çalışmaları

Activity Date: 7/10/2020 - 9/1/2020
Application Date: 7/6/2020 - 8/9/2020
Event Place: Balikesir / Bandirma
Responsible: Prof. Dr. Kaan İREN
0.0
25 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
1 Event
25 Volunteer
0.0 Points