T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğinde yürütülen İzmir İli Selçuk İlçesinde sürdürülen Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı 2020 yılı çalışmaları için gönüllüler aranmaktadır. Gönüllülerde aranan şartlar: Sanat Tarihi, Arkeoloji, Mimarlık, Restorasyon ve Konservasyon eğitimi alıyor olmak ve bu konularda tecrübe sahibi olmak. Başvurular sadece sistem üzerinden yapılması önemlidir. Not: Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda gönüllü kabul edilecektir.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama will be provided.
  • Yemek
    Yemek will be provided.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
300 SAAT
For last Application 65 Day
Culture & tourism

Ayasuluk Tepesi Ve St. Jean Anıtı Kazısı 2020 Çalışmaları

Activity Date: 7/20/2020 - 7/20/2020
Application Date: 6/21/2020 - 9/19/2020
Event Place: Izmir / Selçuk
Responsible: Dr. Öğr. Üyesi Sinan Mimaroğlu
0.0
60 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
2 Event
88 Volunteer
0.0 Points