Yurdumuzda öğrencilerimize ilk yardım eğitimi verebilecek, üniversitelerin ilgili bölümünden mezun veya İlk Yardım Sertifikası olan gönüllü arkadaşlara ihtiyacımız vardır. Başvurularınızı bekliyoruz.

  • Yol
    Yol masrafı Karşılanmayacaktır.
  • Konaklama
    Konaklama Karşılanmayacaktır.
  • Yemek
    Yemek Karşılanmayacaktır.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
2 SAAT
Education

Ilk Yardım Eğitmeni

Activity Date: 5/11/2020 - 5/11/2020
Application Date: 2/3/2020 - 5/10/2020
Event Place: Denizli / Pamukkale
Responsible: Hakan AĞBAHCA
0.0
7 Volunteer 18 Yaş Üstü
Be Volunteer
13 Event
481 Volunteer
0.0 Points