Trabzon il halk kütüphanesi, kütüphanede çalışmak isteyen, kitapları seven, kitaplarla vakit geçirmek isteyen gönüllü olarak çalışacak  kitap dostlarını kütüphaneye bekliyor.

Bu ilan için herhangi bir Bilmeniz Gereken madde yoktur.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
416 SAAT
For last Application 586 Day
Culture & tourism

Kütüphane Gönüllüleri

Activity Date: 4/9/2017 - 12/31/2020
Application Date: 4/10/2017 - 12/31/2020
Event Place: Trabzon / Ortahisar
Responsible: Mevlüt Hotaman
0.0
20 Volunteer 14 Yaş Üstü
Be Volunteer
1 Event
16 Volunteer
0.0 Points