Kayseri gençlik merkezimiz şehit cennet yiğit özel uygulama merkezinde eğitim gören engelli kardeşlerimizin fiziksel,zihinsel ve bedensel yeteneklerinin geliştirilmesi ve sosyal yaşamla iç içe hayat sürdürmeleri için yüzme eğitimi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda etkinliğimizde engellerimize refakat edecek,fotoğraf çekecek genç gönüllülerimizi bekliyoruz.

Bu ilan için herhangi bir Bilmeniz Gereken madde yoktur.
Gönüllü iş tanımı net biçimde tanımlandı ve uygulandı.
Faaliyet, ilan detaylarına uygun zamanda, yerde ve şartlarda gerçekleştirildi.
Faaliyet süresince kurum yetkilileri gerekli desteği ve bilgilendirmeyi sağladı.
Faaliyet, gönüllüler ve çalışanlar arasında işbirliği ve uyum içinde gerçekleştirildi.
Faaliyet, tatmin edici ve başarılı şekilde tamamlandı.
0 SAAT
Health & social

Yüzmeye Engel Yok

Activity Date: 4/12/2017 - 4/12/2017
Application Date: 4/8/2017 - 4/11/2017
Event Place: Kayseri / Melikgazi
Responsible: Kayseri Gençlik Merkezi
0.0
4 Volunteer 14 Yaş Üstü
Be Volunteer
549 Event
3916 Volunteer
0.0 Points